PELENE

Ovde ćemo vas informisati o svim važnim temama koje se tiču prava obolelih od retkih bolesti.
admin_m
Postovi: 19
Pridružio se: Avgust 21, 2020, 1:38 pm

PELENE

Post od admin_m »

Pravo na pelene definisano je članom 52 Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (pravilnik je dostupan na: http://www.rfzo.rs) Pravilnik navodi da osigurano lice starije od tri godine života kod kog postoji trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike ima pravo na pelene i uloške za inkontinenciju. Osigurano lice ima pravo na količinu pelena u rokovima utvrđenim Listom pomagala. Iako isprva pomislimo da je dobro da deca obolela od retkih bolesti koja ispunjavaju navedene uslove imaju pravo da dobiju pelene, daljim čitanjem Liste pomagala dolazimo do poražavajuće činjenice da pravo na pelene ostvaruje osigurano lice kod kojeg je kao posledica bolesti nastupilo trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike u količini do 60 komada mesečno. To praktično znači da su deci dnevno dostupne samo dve pelene i postavlja se pitanje kom detetu je ta količina dovoljna.

Poštujući činjenicu da svaki građanin ima pravo da zdravstvenu zaštitu ostvaruje uz poštovanje ljudskih prava i vrednosti, odnosno ima pravo na fizički i psihički integritet, ukazujemo da se isti uz dve pelene dnevno ne ispunjava i ne poštuje.
Problem sa količinom pelena nije novost i naše udruženje se već godinama bori za povećanje broja pelena i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje smo nebrojeno puta slali dopise, molbe, zahteve... da se uvaži i odobri povećanje broja pelena na dnevnom nivou za decu obolelu od retkihbolesti koja ostvaruju ovo pravo. Dve pelene dnevno ne ispunjavaju osnovne potrebe niti omogućavaju iole kvalitetan život na koji ova deca imaju pravo.

Ovde se javlja još jedna nelogičnost. Ako se pogleda spisak najviših iznosa naknada za pomagala koja se izdaju preko apoteka (dokument dostupan ovde http://www.rfzo.rs vidi se da je definisana jednaka cena za :
  • • male pelene (11-25 kg) čija je moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu, a brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.

    • male pelene (30-40 kg) čija je moć upijanja najmanje 700g prema MDS 1/93 sertifikatu, a brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu

    • srednje pelene (40-70 kg) čija je moć upijanja najmanje 900g prema MDS 1/93 sertifikatu, a brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu

    • velike pelene (preko 70 kg) čija je moć upijanja najmanje 1100g prema MDS 1/93 sertifikatu, a brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.
Sa povećanjem moći upijanja od 500g do 1100g kao i sa povećanjem veličine pelena, povećava se njena cena, a zbog definisane jednake cene za male i velike pelene dolazi se u situaciju da za veću decu (preko 30 kg) budu veoma lošeg kvaliteta, deci izazivaju ojed i tegobe, pa ni te 2 pelene više ne ispunjavaju svoj cilj i namenu. Želimo da čujemo i Vaše mišljenje- Da li je pelene dnevno dovoljno za teško bolesno i nepokretno dete?