Kontinuirana medicinska edukacija „Dijagnostika i lečenje retkih bolesti“, 15. april 2021. godine

Poštovana/poštovani,

Pozivamo vas na online kontinuiranu medicinsku edukaciju „Dijagnostika i lečenje retkih bolesti“. U okviru edukacije će biti predstavljeni načini i procedure za dijagnostiku i lečenje retkih bolesti u Srbiji i inostranstvu. Edukacija će biti održana na internet platformi Baza retkih bolesti u okviru zatvorenog foruma za lekare kom pristup imaju isključivo i samo lekari, farmaceuti i biohemičari.

Govornice i teme edukacije:

• Maja Stojiljković, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), Univerzitet u Beogradu, “Nacionalni program za retke bolesti, sprovođenje Akcionog plana”
• Doc. dr Zorica Šumarac, Klinički centar Srbije, Beograd, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad: “Dijagnostika retkih bolesti u Srbiji i inostranstvu”
• Prim. dr Vesna Branković – Srećković, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd, “Put od dijagnoze do lečenja retkih bolesti”

Osim svega napred pomenutog, detaljno će biti objašnjen Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti (Zojin zakon). Edukacija je akreditovana od strane Zdravstvenog saveta i nosi 2 boda. Radi provere stečenog znanja predviđen je online test nakon edukacije, nakon čega će svim prijavljenim lekarima, farmaceutima i biohemičarima koji su prošli proveru znanja, biti poslat sertifikat o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji.

Datum: 15. 04. 2021. godine
Mesto: Baza retkih bolesti - Forum za lekare (obavezna predregistracija na forumu do 14. 04. 2021. godine
Vreme početka: 10h

Literatura potrebna za polaganje online testa kandidata:

1. S. Nguengang Wakap , D. Lambert, A. Olry et al. Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database. European Journal of Human Genetics (2020) 28:165–173

https://sci-hub.se/10.1038/s41431-019-0508-

2. Melnikova, I. Rare diseases and orphan drugs. Nature Reviews Drug Discovery, 2012; 11(4), 267–268.

https://sci-hub.se/10.1038/nrd3654

3. A Schieppati, JI Henter, E. Daina, A. Aperia. Why rare diseases are an important medical and social issue Lancet 2008; 371: 2039–41

https://sci-hub.se/10.1016/s0140-6736(08)60872-7

4. https://www.eurordis.org/about-rare-diseases

5. ЗАКОН о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести ("Службени гласник РС"", број 8/2015)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o ... lesti.html

6. ПРОГРАМ за ретке болести у Републици Србији за период 2020–2022. Године "Службени гласник РС", број 86 /2019.

http://www.pravno-informacioni-sistem.r ... 9/86/1/reg

Moderatori: Ivana, Lekar, admini

 • Obaveštenja
  Odgovora
  Pogledano
  Poslednji post
 • Teme
  Odgovora
  Pogledano
  Poslednji post
Nova tema