NOVČANA NAKNADA ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA

Ovde ćemo vas informisati o svim važnim temama koje se tiču prava obolelih od retkih bolesti.
admin_m
Postovi: 19
Pridružio se: Avgust 21, 2020, 1:38 pm

NOVČANA NAKNADA ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA

Post od admin_m »

Da bi ostvario novčanu naknadu, roditelj treba da se obrati lekaru određene specijalnosti (sve u zavisnosti od tipa telesnog oštećenja), koji, ukoliko smatra da dete ima pravo na ovaj dodatak, piše mišljenje u kome treba da izjavi da je saglasan da se detetu omogući ovo pravo. Dalje, roditelj treba da prikupi svu neophodnu dokumentaciju koja prvenstveno podrazumava obraćanje Centru za socijalni rad (CSR) gde se preuzima formular (za CSR Novi Sad možete skinuti zahtev sa www.csrns.org.rs), u kome je navedeno šta je od dokumenata neophodno: fotokopija lične karte podnosioca zahteva, izvod iz matične knjige rođenih deteta, uverenje o državljastvu deteta, uverenje da ne prima penziju (za Novi Sad ovo uverenje se preuzima u Lončarskoj 10), fotokopija zdravstvene knjižice deteta, nalaz specijaliste uz preporuku da je potrebna TNP.

Potrebno je priložiti svu dotadašnju dokumentaciju koja ukazuje na probleme koje dete ima, te sve to predati u Centar za socijalni rad na teritoriji opštine (za Novi Sad, Centar za socijalni rad se nalazi na adresi Zmaj Ognjena Vuka 13). Predaju se originali ili overene kopije. Nakon što dobijete poziv za komisiju, na istu možete poneti nove specijalističke izveštaje da priložite, ukoliko je dete u međuvremenu imalo neke preglede.

Iako bi, po Zakonu o upravnom postupku, poziv za komisiju trebalo da dobijete u roku od 30 dana, to u praksi često nije slučaj, već možete očekivati poziv za komisiju nakon otprilike dva, tri meseca od predaje zahteva. Zbog čega CSR ne izvršava posao u skladu sa zakonski definisanim vremenom, nemamo odgovor. Zbog obima posla, kažu. Rok da Vas pozovu na lekarsku komisiju i da od lekarske komisije dobijete rešenje, po Zakonu o opštem upravnom postupku, jeste 30 dana. Obratite pažnju na pomenuti zakon (član 31 stav 2) u kome se definiše: zamoljeni organ iz stava 1. ovog člana dužan je da postupi po zamolnici bez odlaganja, a najdocnije u roku od 30 dana od dana prijema službene zamolnice.

Koristan savet iz prakse: kada predajete zahtev za ostvarivanje novčanog dodatka za tuđu negu i pomoć, obavezno tražite potvrdu sa datumom i potpisom onoga ko je zaprimio zahtev, kao dokaz da ste predali zahtev. Šta se dešava ako to ne dobijete? Tada mogu da Vas pozovu na lekarsku komisiju za više od 30 dana pod izgovorom da je velika gužva. A ako imate potvrdu sa datumom i potpisom da je to neko primio u CSR, onda moraju da postupaju u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i poziv morate da dobijete u roku od 30 dana. Takođe, često se dešava i da poziv zaluta, npr. slučaj da je navodno poziv za lekarsku komisiju poslat, ali ga roditelji nisu dobili, što je takođe još jedna otežavajuća okolnost, a u slučaju da imate potvrdu da ste zahtev predali, možete pratiti dokle se stiglo u obradi istog. Dešava se i da u CSR odbiju da izdaju potvrdu o prijemu zahteva i na izjavu roditelja da će zahtev podneti preporučeno i poštom ipak izdaju potvrdu sa potpisom primaoca i datumom.

Ukoliko naiđete na neljubaznog radnika u CSR, budite slobodni da ih uputite na Pravilnik o zabranjenim postupanjima zaposlenih u socijalnoj zaštiti, pravilnik možete pogledati ovde:

www.podaci.net/_gSRB/propis/Pravilnik_o ... v1208.html

Rešenje o (ne)priznavanju novčane naknade TNP dobija se na adresu navedenu u zahtevu.

Svako ko primi rešenje kojim mu se ne priznaje pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima pravo da protiv predmetnog rešenja izjavi žalbu u skladu sa poukom o pravnom leku navedenom u samom rešenju, a kojom je određen rok za izjavljivanje žalbe kao i drugostepeni organ kome se žalba izjavljuje.

Postupak za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica pokreće se po zahtevu, a može se pokrenuti i po službenoj dužnosti. U cilju podnošenja zahteva za ostvarivanje ovog prava prema propisima o socijalnoj zaštiti, potrebno je obratiti se nadležnom Centru za socijalni rad.